Reset hasła

Osoby do 14 roku – zawsze w towarzystwie Opiekuna
Osoby od 14 – 17 roku – muszą okazać pisemną zgodę Opiekuna

W okresie ferii zimowych, tj. 15.01-30.01.22 r. nie ma możliwości zakupu biletów internetowych, przeznaczonych do zabawy na obiekcie Parku17.
Zapraszamy do bieżącego zakupu biletów, w recepcji Parku17.

Jednocześnie przypominamy, że na paintball laserowy konieczna jest wcześniejsza rezerwacja miejsca, poprzez zakupienie biletu internetowego.

Reset hasła

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link umożliwiający zmianę zapomnianego hasła.